Bạn đang xem: Dàn Đề 8 Số Miền Bắc

Bắt cầu chuẩn VIP, giúp anh em thắng lớn hôm nay.

DÀN ĐỀ 8 SỐ MIỀN BẮC ngày/ phí: 500.000 đ

Nạp cộng dồn thẻ nạp sao cho đủ phí: Ví dụ: 1 cái 500k…

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …

Chú ý: Các bạn nhận số chuẩn từ: 10h -> 17h50 hàng ngày. Ngoài thời gian trên, thẻ nạp của bạn sẽ được bảo lưu cho ngày hôm sau.

Bạn lưu ý: Nếu chọn sại mệnh giá giá sẽ mất thẻ nạp!

Xem kết quả

Ngày Đã chốt Kết quả Mỗi ngày
????
16/06/2024 10 49 05 87 97 31 37 80 Ăn 97 193
15/06/2024 49 99 08 64 69 72 47 80 Ăn 69 181
14/06/2024 43 73 42 89 87 31 70 47 Ăn 87 213
13/06/2024 70 09 31 50 08 14 27 76 Trượt
12/06/2024 75 31 53 66 55 31 72 01 Ăn 55 197
11/06/2024 99 80 98 29 09 78 98 22 Ăn 09 212
10/06/2024 96 89 76 60 65 23 58 24 Ăn 65 181
09/06/2024 88 61 04 67 52 52 38 52 Trượt
08/06/2024 79 43 54 27 33 01 43 92 Ăn 33 198
07/06/2024 11 92 41 83 07 05 18 07 Trượt
06/06/2024 72 44 95 26 49 28 66 48 Trượt
05/06/2024 08 80 31 81 56 27 71 18 Ăn 56 207
04/06/2024 07 63 76 84 27 51 69 78 Ăn 27 181
03/06/2024 51 16 28 57 24 85 30 46 Ăn 24 187
02/06/2024 79 81 14 96 43 32 75 23 Trượt
01/06/2024 55 95 35 22 12 15 94 97 Ăn 12 201
31/05/2024 98 55 82 32 02 57 79 38 Ăn 02 187
30/05/2024 46 87 85 42 32 56 55 34 Ăn 32 189
29/05/2024 12 29 37 97 31 49 92 21 Ăn 31 180
28/05/2024 75 79 32 06 58 39 75 92 Trượt
27/05/2024 17 62 95 98 78 26 13 86 Ăn 78 212
26/05/2024 46 55 30 47 14 87 71 63 Trượt
25/05/2024 25 46 99 95 43 10 39 44 Ăn 43 209
24/05/2024 95 61 20 59 98 13 40 34 Ăn 98 181
23/05/2024 29 69 33 63 82 38 47 62 Ăn 82 193
22/05/2024 65 17 66 17 97 24 71 34 Ăn 97 204
21/05/2024 70 31 71 48 04 59 10 45 Trượt
20/05/2024 84 45 01 49 66 55 50 97 Ăn 66 180
19/05/2024 63 02 72 19 78 76 90 80 Ăn 78 200
18/05/2024 60 97 18 31 22 02 88 16 Ăn 22 212
17/05/2024 37 53 20 81 13 09 13 16 Trượt
16/05/2024 77 74 74 13 72 25 55 25 Trượt
15/05/2024 71 93 29 98 26 31 58 62 Ăn 26 207
14/05/2024 01 48 47 50 80 24 10 36 Ăn 80 213
13/05/2024 03 13 12 52 70 26 06 78 Trượt
12/05/2024 08 88 35 51 05 73 91 12 Ăn 05 213
11/05/2024 33 58 46 04 76 86 26 80 Ăn 76 199
10/05/2024 07 27 37 38 36 77 23 16 Ăn 36 189
09/05/2024 39 03 35 96 25 96 89 95 Ăn 25 184
08/05/2024 21 16 39 72 95 47 31 47 Ăn 95 197
07/05/2024 02 57 96 84 28 14 32 57 Trượt
06/05/2024 46 38 58 18 01 46 90 35 Trượt
05/05/2024 93 10 67 75 83 80 72 22 Ăn 83 192
04/05/2024 39 89 27 10 69 84 40 28 Ăn 69 205
03/05/2024 13 51 97 74 57 19 55 73 Ăn 57 196
02/05/2024 70 72 82 77 84 11 98 57 Trượt
01/05/2024 77 60 11 73 31 14 15 66 Ăn 31 205
30/04/2024 31 28 48 26 24 80 41 28 Ăn 24 203
29/04/2024 23 69 84 17 71 81 51 51 Trượt
28/04/2024 02 19 97 12 26 22 76 35 Trượt
27/04/2024 93 68 98 08 42 45 86 18 Ăn 42 182
26/04/2024 88 80 30 65 20 19 67 69 Ăn 20 188
25/04/2024 66 79 61 81 94 21 08 73 Ăn 94 212
24/04/2024 25 67 46 40 74 95 73 40 Trượt
23/04/2024 61 90 48 46 81 14 79 73 Ăn 81 211
22/04/2024 40 59 84 68 70 38 30 36 Trượt
21/04/2024 01 99 40 83 80 72 50 62 Ăn 80 203
20/04/2024 29 52 65 73 79 59 30 03 Ăn 79 212
19/04/2024 69 38 47 54 92 67 85 77 Ăn 92 207
18/04/2024 32 26 29 09 04 38 03 60 Ăn 04 182
... ... ... ...
Đã thống kê nhiều ngày trước đó ...

Thảo luận

Dương

ngày mới rực rỡ với ace kênh ta


Phản hồi - 17-06-2024
Nhân

3cang tuyệt lắm ad. bữa nay tiếp tục ăn nhé


Phản hồi - 17-06-2024
Kunk

qua vao thi truot, chiều nay nổ lại nha ad


Phản hồi - 17-06-2024
Kim

ngày nay ai vào dàn đề ko?


Phản hồi - 17-06-2024
Việt Duy

nay de so gi anh em


Phản hồi - 17-06-2024
Khánh

em đã lên bờ, hihi, thanks ad


Phản hồi - 17-06-2024
Nhi

x4 nay tự tin ko ad


Phản hồi - 16-06-2024
Hương

cầu tuyệt lắm ad. chiều nay tiếp tục ăn nha


Phản hồi - 16-06-2024
Sơn Bá

nay lô gì cac bac


Phản hồi - 16-06-2024
Sơn

xiên 3, bữa nay có thắng ko add ơi?


Phản hồi - 16-06-2024
Tuấn Đức

lo mn chiều nay tự tin nhé ad


Phản hồi - 16-06-2024
Việt Duy

trang này uy tín ko ace


Phản hồi - 16-06-2024
Khải

hôm nay khoảng mấy giờ thì bác lấy số đc thế ad


Phản hồi - 15-06-2024
Kunk

ngày qua trúng, thanks ad


Phản hồi - 15-06-2024
Hòa An

wes này uy tín ko anh em


Phản hồi - 15-06-2024
Kiên

chiều nay tất vốn con bạch thủ của ad


Phản hồi - 15-06-2024
Hữu Cường

ngày nay ad chốt chuẩn bt cho em rực rỡ nha


Phản hồi - 15-06-2024
ngân

số vào có ăn có trượt, ad rất uy tín, còn hơn tự mò ko trúng dc hôm nay


Phản hồi - 15-06-2024
Kim

hôm nay khoảng mấy giờ thì bác lấy số đc thế ad


Phản hồi - 14-06-2024
Kiên

xiu qua ad, bữa nay ăn nha


Phản hồi - 14-06-2024
Ánh

xien 2 bùm bùm nhé ad


Phản hồi - 14-06-2024
Hòa An

tôi cần hỏi


Phản hồi - 14-06-2024
Việt Duy

mn chiến thắng


Phản hồi - 14-06-2024
Huy Bách

Một ngày rực rỡ với ace kênh ta


Phản hồi - 14-06-2024
Nhi

các bạn cố gắng, ad nay soi xịn nha


Phản hồi - 13-06-2024
ngân

cầu xiên 4 ăn to


Phản hồi - 13-06-2024
Chí Hiếu

3cang nay đẹp ko ad


Phản hồi - 13-06-2024
Tấn

mien nam chiến thắng


Phản hồi - 13-06-2024
Kiên

bữa nay tất tay con độc thủ của ad


Phản hồi - 13-06-2024
Huy Bách

dậy sớm để thành công, lấy số sớm để chiến thắng hôm nay


Phản hồi - 13-06-2024